Markeringsskärmar

X1
Används för att varna trafikant om att hen måste svänga kraftigt. Ex. när du tar ett körfält
X2
Används för att varna trafikan om ett hinder i vägen eller att vägen är helt eller delvis stängd för trafik.
X3
Används för att leda trafikanter på rätt sida om ett hinder eller för att skilja trafikriktning åt.

PDF

Tveka inte att

Kontakta oss