tjanster/thumb/malning.jpg

Målning av väglinjer

Vid större eller mindre omledningar krävs ibland att nya väglinjer målas. Antingen ni önskar lägga massa för längre bruk eller måla för kortvariga lösningar så ordnar vi detta åt er. Vi planerar detta inför utställningar för att minimera tidsförlust och maximera besparing.Vi hjälper även till med parkeringsplatser, symboler och övergångsställen när det behövs.

Tveka inte att

Kontakta oss