Helhetslösning för vägavstängningar

Ta - Material TA-plan

Vår helhetslösning

Arbetsplatsen ska alltid vara en trygg plats och ditt arbete ska utföras på ett effektivt och säkert sätt samt tillgodose trafiksäkerhet för omgivningen.

Halleskog & Hansson Rental erbjuder dig en genomtänkt och heltäckande lösning för era vägavstängningar. Vi finns för dig både i det stora och det lilla företaget.
Vi anpassar oss efter ert behov och ni kan fritt välja vilken eller vilka tjänster ni behöver stöd med. Vi erbjuder er även en helhet där de anställda kan koncentrera sig på sitt arbete.

Våra produkter

Vad erbjuder vi?

  • Skyltar
  • Barriärer
  • Ta-balk
  • Staket
  • Krockdämpare
  • Utställning

Vi kan även erbjuda hjälp med Ta-planer och tillstånd. Detta görs via moderbolaget Halleskogs TA-planer & Etableringar

Till Halleskogs.se

Tveka inte att

Kontakta oss